פתרון חידה 16/2021

פתרון חידה 16/2021

מבצעים במלחמת השחרור:
נחשון, הראל, חמץ, יפתח, מטאטא, גדעון