פתרון חידה 20/2021

 

קברי צדיקים
1. עקידת יצחק+ דיוקן של הצייר יעקב לוריא, מיצגים את קבר ר' יצחק לוריא, האר'י הקדוש, בצפת.
2. שמעון ולוי נוקמים באנשי שכם, מייצגים את קבר ר' שמעון בר יוחאי, במירון.
3. יונתן פולארד מייצג את קבר ר' יונתן בן עוזיאל, בעמוקה.
4. רחל (ויעקב ברקע) מייצגת את קבר רחל אימנו, בדרך אפרתה.
5. גולדה מאיר מייצגת את קבר ר' מאיר בעל הנס, בטבריה.
6. קבר רחל המשוררת רומז על קבר רחל אימנו