פתרון חידה 2021/7

חידה 2021/7 :    יווני חכם עם אמצעי תאורה נהיה מחבר מחזות (9 )     (באדיבות אהוד פורמן) 

הפתרון המצופה :  אריסטופנס