פתרון חידה 22/2021

קם ממיטת חוליו
(הזמר: חוליו איגלסיאס)