פתרון חידה 24/2021

חבלה
לימור- לבנת – חבלה
מלאך- חבלה