פתרון חידה 25/2020

חידה 25/2020:  ניתן לקרוא אותן דו כיוונית  (5)   (באדיבות ג'רי ט)

הפתרון המצופה:  מילימ