פתרון חידה 26/2020

חידה 26 :  ערוצים נפתחים ונסגרים  (7)   (באדיבות  צפורה ק)
הפתרון המצופה:  קניונים