פתרון חידה 29/2021

מושכת

אשה מושכת

מושכת כסף מהכספומט