פתרון חידה 32/2021

לַבָּנֶה
פתרון אפשרי נוסף: פיתה