פתרון חידה 33/2021

כבד לשון
הסבר: דוגם=דו-גם= גמ-גם=גמגם=כבד לשון
איבר 1= כבד
איבר 2 = לשון