פתרון חידה 5/2022

צאלים – הקבוץ והנחל
צא לים – הצו לכל נחל