פתרון חידה 9/2020

לחם וכוסברה,  זה סותר  (5)   
הפתרון:  מנוגד