פתרונות חידה 52/2021

(2) שן,
(3) עגל, גוש
(4) שביל, אבקת