10.08.19

איך אני מקבל כרטיס אזרח ותיק של המדינה

המשרד לשוויון חברתי, מחליפו של המשרד לגמלאים שהקים בשעתו רפי איתן ז'ל, הוא המשרד שאחראי
על הנפקת תעודות של אזרח ותיק.

לרוב חברינו הגמלאים יש תעודת אזרח ותיק, שהכיתובים בו הם בעברית.

המשרד לשוויון חברתי מנפיק כעת תעודת אזרח ותיק בעברית ובאנגלית שיש בה גם תמונה.
בקשה להנפקת תעודה זו יש לבקש ברשת באתר המשרד.  את התמונה של המבקש הם לוקחים
מהמאגר של משרד התחבורה – רשיון נהיגה, או מתעודת זהות/דרכון ביומטרי. 
מניסיוני אני יכול לספר ששלחתי כמה פעמים בקשות ברשת, גם קיבלתי אישור לקבלת הבקשה, אבל
תעודה לא הגיעה.
צלצלתי למשרד לטלפון   8840* ענה לי מישהו נחמד, אמר לי שהוא לא רואה את בקשותי, אבל הנפיק
לי במקום תעודה, לי ולרעייתי, והתעודות הגיעו אלי בדואר ישראל שבועיים אחר כך.

עוזי רב