20.06.19

אם הכנסתי היחידה היא הגימלה, האם עדיין עלי למלא טופס 101?

חובה לכל גימלאי להענות לכל דרישה למילוי הטופס המופנית אליו מהגורם המשלם (הנהלת רפאל בע"מ).

מעבר לכך, יש לבצע כל מה שדורש החוק ולהענות לדרישה המופנית מטעם שלטונות מס ההכנסה.