03.12.19

האם יש להרשם להרצאות בחוגי מור חיפה למרות שאין שם הגרלה?

האם יש להרשם להרצאות בחוגי מןר חיפה למרות שאין שם הגרלה, כי גודל האולם מספיק לכל הנרשמים?

כן יש להרשם שם

כאשר יש ביטול או שינוי בהרצאה רק מי שנרשם מקבל הודעה על כך

ואם לא נרשמת אז יתכן שתגיע לשמוע הרצאה שבוטלה