08.01.20

מיהם חברי המועצה הנוכחית

חברי המועצה הנוכחית הם:

יוסף שלזינגר (שלוף)
ישראל זיירמן
עוזי רב
עמוס בברסקי
אברהם דודוביץ
משה פלדמן (מוסה)
נעמי אביגדול
דב פאליק
נחום בלטמן
יאיר ליאון
רן גולן
בנימין לנדקוף
אברהם שובל
יצחק ברקון
עליזה בוכמן
ראובן כץ
יחזקאל הוך
יהודה רוזנברג
בנימין אטלס
צבי עבר
דן שוסטר