08.01.20

מיהם חברי ועד ג-2 הנוכחי

חברי ועד ג-2 הנוכחי הם:

לבחירות לוועד ג-2  2019 נבחרו המועמדים הבאים:
מספר הקולות שם פרטי ומשפחה מספר סידורי
426 יוסף שלזינגר (שלוף) 1
422 ישראל זיירמן 2
413 עמוס בברסקי 3
407 עוזי רב 4
334 משה פלדמן 5
315 דב פאליק 6
294 עליזה בוכמן 7
285 בנימין לנדקוף 8
281 דן שוסטר 9
271 יאיר ליאון 10
236 רן גולן 11