17.11.20

מהם זכויות האזרח הותיק

רצ'ב מסמך שהכין המשרד לאזרחים ותיקים, מסמך שמרכז את זכויות האזרח הותיק.

זכויות האזרח הותיק בישראל