23.10.19

מהו מועדון טוב למה אין לנו שם הנחות

מועדון טוב הוא מועדון שהחברים בו יכולים לקבל הנחות בכל מיני מקומות.

חברת רפאל רשמה במועדון את כל החברים הפעילים ( העובדים בחברה ). באתר של המועדון
מפרסמת חברת רפאל את כל ההטבות והמכירות שיש בהם הנחות, והקניה היא בכרטיס מצר בלבד
חברת רפאל גם משלמת את דמי החבר במועדון לחברים בו.

וועדי הגימלאים ביקשו כמה פעמים מחברת רפאל לרשום גם את הגימלאים במועדון טוב ונתקלו בסרוב.
אנו, ועד גמלאי דרוג המחקר, בדקנו אפשרות להתקבל כחברים במועדון ולא צלח בידנו.