22.10.20

כיצד אני יכול לקבל תו חניה של אזרח ותיק בחיפה

כדי לקבל תו חניה לאזרח ותיק פתח את הקובץ שלהלן ושם תמצא הדרכה  לבקשה לקבלת תו זה.

תו חניה אזרח ותיק