טילאות

הרצאת מבוא לטילים – דר' אורי פלד
יוגדרו "מערכות טילים",שיפורטו ויסווגו על פי מאפיינים שונים-הגנה-התקפה,טווחי פעולה,סוגי
מטרות,טווחים,אמצעי שיגור וסביבת פעולה..
תשומת לב מיוחדת תוקדש לטילים,כמרכיב העיקרי במערכות הטילים.י יסקרו מערכותיהם
השונות, מערכות הנעה, הנחייה וחימוש, כהקדמה להרצאות שיינתנו בהמשך הסידרה.

אווירודינמיקה ומערכת – שלמה שפונד
– למה צריך טילים
– הבחנה בין קליע חופשי לטיל
– מרכיבי מערכת עיקריים
– פונקציות עיקריות (בקרה ,ניווט והנחיה)
– מרכיבי תצורה, בעיקר מבנה ואווירודינמיקה

הנעה רקטית – דר' נתן ליביס
מבט לעולם ההנעה הרקטית, כולל הסברים על עקרון פעולה וחוויות פיתוח לאורך השנים

מכ"ם וראשי ביות מכמיי"ם – עופר גולן,מנחם כהן ניסן,דוד כהן
-יסודות המכ"ם
-ארכיטקטורה של מכם מודרני
-מכלולים: משדר,מקלט, אנטנה, גימבלים, מעבד מרכזי וכו.
-עיבוד אות מכמי
-שילוב בראשי ביות של טילים

נפיצים ורש"קים – אריה קלקשטיין
-כל סוגי הנפיצים בהם עוסק שטח רשקים
-הסבר ודוגמאות לרשקים
-עקרונות וסוגי מרעומים ורכיבים פירוטכניים
-כלי סימולציה
-סרטונים

ניסויים – דר' מיכה בועזון
-תאור סכימטי של קרב אוויר
-הבחנה בין טילי א"א השונים לפי טווחים ושיטות הנחיה
-המרכיבים השונים שמשתתפים בניסוי
-מערך הניסויים של רפאל
– תהליך ביצוע ניסוי
-סרטונים

מערכת "שרביט קסמים" – אמנון אקסלרוד
הרצאת סיכום לסדרה: הצגה של מערכת טילית ממשית
הצגת מערכת "שרביט קסמים" תוך דגש על יכולותיה הייחודיות