טילים (חוג חדש)

טילים – אווירודינמיקה, הנעה רקטית, ראשי ביות, נפיצים ורש"קים,
ניסויים ושרביט קסמים

מבוא:
יוגדרו "מערכות טילים", שיפורטו ויסווגו על פי מאפיינים שונים: הגנה-התקפה, טווחי פעולה, סוגי מטרות, טווחים, אמצעי שיגור וסביבת פעולה. תשומת לב מיוחדת תוקדש לטילים, כמרכיב העיקרי במערכות הטילים.
ייסקרו מערכותיהם השונות, מערכות הנעה, הנחייה וחימוש, כהקדמה להרצאות המפורטות שיינתנו בהמשך הסדרה.
אווירודינמיקה:
-למה צריך טילים?
-הבחנה בין קליע חופשי (פגז או רקטה) לטיל
-מרכיבי מערכת עיקריים
-פונקציות עיקריות (בקרה, ניווט והנחיה)
-מרכיבי תצורה, בעיקר מבנה ואווירודינמיקה
הנעה רקטית:
מבט לעולם ההנעה הרקטית, כולל הסברים על עקרון הפעולה, אתגרים וחוויות פיתוח לאורך השנים.
ראשי ביות:
1. יסודות המכ"ם
2. ארכיטקטורה של מכ"מ מודרני (המכלולים השונים במערכת מכ"ם, בין השאר משדר, מקלט, אנטנה, גימבלים, מעבד מרכזי וכו').
3. עיבוד אות מכ"מי.
4. שילוב בראשי ביות של טילים.
נפיצים ורש"קים:
ההרצאה עוסקת בכל סוגי הנפיצים, עם דגש על רש"קים.
ההרצאה תכלול הסבר ודוגמאות של רש"קים מסוגים שונים ומערכות רקטיות,
עקרונות וסוגי מרעומים, דוגמאות של רכיבים פירוטכניים,
דוגמאות של כלים סימולטיביים ומתקני ניסוי.
ההרצאה כוללת גם סרטי ניסוי ומטבע הדברים היא בסיווג בלמ"ס.
ניסויים:
ההרצאה תתאר באופן סכמטי קרב אוויר.
תבוצע הבחנה בין טילי אוויר-אוויר השונים על פי טווחים ושיטות ביות/הנחיה.
יתוארו חלקי הטיל השונים.
יתוארו המרכיבים השונים המשתתפים בניסוי.
יתואר מערך הניסויים על מערכותיו השונות.
יתואר תהליך ביצוע ניסוי.
לסיום יובא סרטון קצר המתאר את טיל ה"דרבי".
שרביט קסמים:
הצגת מערכת "שרביט קסמים" תוך דגש על יכולותיה הייחודיות – מערכת אחת למשימות רבות.

המרצים: ד"ר אורי פלד, שלמה שפונד, ד"ר נתן ליביס, עופר גולן, מנחם כהן-ניסן, דוד כהן, אריה קלקשטיין, ד"ר מיכה בועזון, אמנון אקסלרוד.

מקום וזמן: אולם "סחלב" (התחתון), בהתאם ללוח האירועים, 30:12 עד 00:14 .