יצחק פוקס – "מקומוניקציה לתקשו"ב" – הקדמה

הקדמה לספרו של חבר העמותה יצחק פוקס שפרסם את הספר "מקומוניקציה לתקשו"ב"

הספר "מקומוניקציה לתקשו"ב" מסכם
מקצת הפיתוחים הטכנולוגיים והפיתוחים
המערכתיים שבוצעו ברפאל בנושאי תקשורת,
)בכפוף למגבלות…(, מראשית ימיה של רפא"ל
– רשות פיתוח אמצעי לחימה, ועד ימינו אלה
בהם הפכנו להיות חברת רפאל – מערכות
לחימה מתקדמות.
כפי שנכתב בגוף הספר: "… זה הוא לא ספר
היסטוריה וגם לא ספר טכני, אין כאן תיאורים
מערכתיים מפורטים, כנראה שיהיו בו גם כמה
אי דיוקים, אבל יש כאן המון רצון טוב לתאר
כמה מן האירועים המרכזיים בהתפתחות
התקשורת ברפאל מאז תחילת שנות ה-50 ועד
ימינו אלה. ]…[
במהלך למעלה משישים שנות פעילות
מפוארות בנושאי תקשו"ב על כל סוגיהם,
באויר, ביבשה ובים, בהם סיפקנו מגוון נרחב
של פתרונות תקשורת חסינה ומוצפנת עבור
חילות האוויר, הים והיבשה גם בארץ וגם
בחו"ל. כעת אנחנו חותרים לעתיד בו נהיה
גורם משמעותי במערכות תקשורת, שליטה
ובקרה ליישומים צבאיים – בעולם, עתיד בו
נפיץ את יכולות התקשו"ב מבית רפאל, כמקור
לפתרונות מערכתיים בעולם כולו.

יצחק פוקס

להורדת הספר לחץ כאן