מורשת הדרוזים, יהדות

31.12.2019
09:00 - 10:30
02| המלצות לאירועים

מורשת הבדואים: לפירוט הסילבוס לחץ כאן

יהדות: לפירוט הסילבוס ,לחץ כאן